Lukk
Grønn omstilling er viktig, siden vi alle ønsker å etterlate en bedre verden til kommende generasjoner. Det skjer ikke av seg selv, men blant annet ved hjelp av ambisiøse målsetninger, ny teknologisk kunnskap, bedre utnyttelse av ressursene, nye forretningsmodeller og en generell overgang fra fossil energi (kull, gass og olje) til mer bærekraftige energikilder (sol, vind og vann).

Samtidig innebærer grønn omstilling store forretningsmuligheter for kundene våre. Internt i virksomheten handler det om å drifte virksomheten mer energiriktig, spare drivstoff, minimere vedlikeholdet og øke arbeidsgleden til medarbeiderne. Utad handler det om å finne nye, grønne kundesegmenter, stå sterke i forhold til konkurrentene og profilere seg som et attraktivt varemerke for omverdenen.

FNs BÆREKRAFTSMÅL

Mer spesifikt har N.C. Nielsen rettet øynene mot bærekraftsmålene:

Nr. 3 – god helse og livskvalitet
Nr. 7 – ren energi til alle
Nr. 9 – industri, innovasjon og infrastruktur
Nr. 12 – ansvarlig forbruk og produksjon
Nr. 17 – samarbeid for å nå målene

Disse målene er spesielt relevante for N.C. Nielsen, siden de i høyeste grad kan relateres til den grønne omstillingen med innovative og teknologiske tiltak.

– Vi støtter de ti prinsippene til Global Compact og FNs bærekraftsmål, da de gir mening på flere nivå. Vi jobber for å integrere disse prinsippene i den daglige driften og vår verdikjede, og ønsker å sikre en bærekraftig utvikling av bedriften. Der vil vi spesielt legge vekt på at vi skal levere tjenester av høy kvalitet med begrenset bruk av ressurser. Vi bruker blant annet bærekraftsmålene som en indikator på våre strategiske CSR-mål i relasjon til kunder og leverandører, miljø og arbeidsmiljø samt vårt sosiale ansvar. På den måten jobber vi med de utvalgte punktene fra bærekraftsmålene, og tar dem med oss fra oppgave til oppgave.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Se ISO-sertifiseringen

STRATEGISK SAMARBEID

N.C. Nielsen har nettopp inngått et samarbeid med teknologisk institutt i Aarhus, der formålet er å legge en langsiktig strategi og plan for hvordan N.C. Nielsen skal kunne gjøre sitt beste for å oppfylle så mye som mulig i forhold til bærekraftsmålene i samspill med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere. Ønsket fra N.C. Nielsens side er selvsagt å gjøre enda mer i forbindelse med det grønne skiftet.

HVA GJØR VI SELV?

N.C. Nielsen tar sin egen medisin for å imøtekomme det grønne skiftet. Det første er de elektriske firmabilene. Den første elektriske servicebilen er allerede innkjøpt, og flere er på vei. Vi planlegger å lage en ny beregning på kundeportalen, der du selv kan hente data fra miljøregnskapet for å se CO2-avtrykket til maskinene, og i tillegg reduserer vi vårt eget olje- og gassforbruk.

N.C. Nielsen er ISO 14001-sertifisert og bidrar dermed til bærekraftsmålene innenfor en velprøvd ramme. Med denne sertifiseringen har vi forpliktet oss til å dokumentere et effektivt system for miljøledelse i virksomheten. Sertifiseringen har et stort antall målepunkter, og vi har blant annet forpliktet oss til å minimere miljøpåvirkning og CO2-utslipp, samt bedre virksomhetens avfallshåndtering. Digitalisering spiller selvsagt også en stor rolle når det gjelder det grønne skiftet. For N.C. Nielsen er teknologisk utvikling og digitalisering to sider av samme sak.

Det kan være vanskelig å forholde seg til alle de grønne forretningsmulighetene. Det er likevel ingen tvil om at forbrukere og virksomheter i økende grad etterspør produkter og løsninger som tar hensyn til klima og miljø. Hos N.C. Nielsen har vi jobbet med det grønne skiftet i mange år, og nå setter vi et enda større fokus på en grønn dagsorden med en lang rekke med tiltak.

– Vi anser digitalisering som en innovativ vektstang. Vi utnytter dette på en rekke områder, f.eks. innen avansert flåtestyring, selvkjørende AGV-maskiner eller sikkerhetsfunksjoner på maskinene. Med digitale verktøy kan kundene våre samle en stor mengde data som kan hjelpe til med deres grønne dagsorden.
Per T. Nielsen / N.C. Nielsen
Læs mere

REDUSER CO2-UTSLIPPET

I kundeportalen kan du snart beregne CO2-innsparingen i kroner og ører, slik at du får konkrete tall til miljøregnskapet. Vi kan lage beregninger på hver enkelt maskin, og også på den samlede maskinparken. Den påfølgende dialogen med vår konsulent gir dere oversikt over tilgjengelige scenario og vil gi anbefalinger om hvilke grønne investeringer som vil kunne styrke bunnlinjen. Vi har sett at enkelte kunder kan redusere CO2-utslippet med så mye som 30 %.

FRA GASS OG DIESEL TIL STRØM

Flere og flere kunder velger i dag fabrikknye elektriske maskiner, og tendensen er tydelig: Gamle og slitte gass- og dieselbasert maskiner blir skiftet ut med elektriske modeller. Det skjer i takt med den raske teknologiske utviklingen, der maskinenes ytelse økes gradvis på alle løftekapasiteter, og der kravene til grønne løsninger er tydelige fra kundene.

Argumentene for å velge elektriske kjøretøy er mange, blant annet energioptimalisering, miljøforbedringer og grønn transport, men også i form av mer støysvak kjøring og et mer behagelig arbeidsmiljø for den enkelte maskinfører. De kjente varemerkene vi forhandler, som Linde, Terberg og Konecranes, leverer alle sterke? argumenter med «grønne» maskiner til de fleste formål.

 

  • Litium-Ion KLAR for ET MILJØVENNLIG VALG?

    Hos N.C. Nielsen lager vi egne litium-ion-batterier. Derfor kan vi levere en miljøriktig energikilde til alle typer maskiner.

    Les mer om mulighetene med litium-ion
    Litium-Ion

OMBYGGING FRA GASS OG DIESEL TIL STRØM

Hos N.C. Nielsen mottar vi et stadig økende antall henvendelser om ombygging, der vi endrer fossilt drevne forbrenningsmotorer til elektrisk drevne frekvensmotorer, slik at de blir raskere og mer miljøvennlige. Dette er spesielt økonomisk attraktivt på spesialmaskiner, trucker og reachstackere med løftekapasitet som er over 10 tonn, og både havner, offshore-baser og OEM-kunder bruker denne muligheten til å oppgradere og forbedre eldre maskiner.

HYDROGEN SOM ALTERNATIV

Ved å konvertere maskiner fra gass/diesel til hydrogen kan man også bidra til det grønne skiftet, siden hydrogen har CO2-nøytrale egenskaper. Hydrogen gir lavt støynivå og lang driftstid, siden en hydrogendrevet motor kan være i bruk hele arbeidsdagen. N.C. Nielsen samarbeider med ledende leverandører av hydrogenløsninger, og vi forventer at teknologien vil spille en rolle i fremtiden.

N.C. Nielsen er i full sving med det grønne skiftet på egne interne linjer, og det gjennom et tett samarbeid med de verdenskjente varemerkene vi forhandler, samt nye relasjoner til teknologiske partnere og eksperter. Vi hjelper kundene med miljøvennlige og energirette løsninger – uansett om det gjelder produksjonsbedrifter, distribusjonssentre, havneoperatører eller andre som vil redusere CO2-utslippene sine.

VIL DU VITE MER?