Lukk
Hos N.C. Nielsen AS arbeider vi løpende med å forbedre oss og leve opp til de ulike kravene til arbeidsprosesser og kvalitetssikring i bransjene våre. Derfor er vi også stolte av å kunne vise fram sertifiseringene vi lever opp til.

ACHILLES-SERTIFISERT

N.C. Nielsen A/S ønsker å være den foretrukne leverandøren i gaffeltruckbransjen. På bakgrunn av dette er N.C. Nielsen A/S fullt kvalifisert av Achilles med leverandørnummer 251460.

Achilles Services er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem under Achilles, som kan brukes av innkjøpere til å hente inn og håndtere leverandørinformasjon og risikoer i forbindelse med innkjøp. Som Achilles-kvalifisert leverandør er N.C. Nielsen A/S blitt kvalitetskontrollert med hensyn til blant annet kvalitet, helse, sikkerhet og miljø samt økonomiske nøkkeltall, noe som sikrer at potensielle og eksisterende kunder raskt og enkelt kan få adgang til opplysninger som er relevante forut for en beslutningsprosess.

Finn oss i leverandørdatabasen i følgende kategorier:

10.3.1 Heavy machinery equipment services
10.3.2 Light machinery equipment services
14.1.4 Specialist vehicles
14.1.5 Tankers, bodies and trailers
15.1.7 Tyre services
15.2.1 Storage and warehousing services

SE ACHILLES-SERTIFIKATET VÅRT

TransQ

TransQ er et sertifikat for leverandører av transportenheter i Skandinavia. N.C. Nielsen er sertifisert med TransQ-ID 207312.

SE TRANSQ- SERTIFIKATET VÅRT

ISO 14001

N.C. Nielsen ønsker at tage ansvar for miljøet og reducere en eventuel miljøbelastning mest muligt. 
Det er baggrunden for, at vi i 2013 blev certificeret efter miljøledelsesstandarden ISO 14001, der er verdens mest udbredte på området.

Undervejs i certificeringsprocessen blev vores energiforbrug, affaldshåndtering og bl.a. anvendelse af kemikalier nøje kortlagt. Efterfølgende har vi - i tråd med ISO 14001 - opstillet en række miljømål, som bl.a. skal reducere vores brændstofforbrug og vores energiforbrug pr. medarbejder i fremtiden.

Vil du vite mer?

Hvis du har flere spørsmål om N.C. Nielsens sertifiseringer, er det bare å kontakte Holger, som er vår ekspert på området.