Lukk
Hos N.C. Nielsen arbeider vi løpende med å forbedre oss og leve opp til de ulike kravene til arbeidsprosesser og kvalitetssikring i bransjene våre. Derfor er vi også stolte av å kunne vise fram sertifiseringene vi lever opp til.

ISO 14001

N.C. Nielsen ønsker å ta ansvar for miljøet og redusere eventuelle miljøbelastninger mest mulig. Det er bakgrunnen for at vi i 2013 ble sertifisert etter miljøledelsesstandarden ISO 14001, som er verdens mest utbredte på området.

Underveis i sertifiseringsprosessen ble energiforbruk, avfallshåndtering og bl.a. bruk av kjemikalier nøye kartlagt hos oss. Deretter har vi – i tråd med ISO 14001 – satt oss en rekke miljømål som bl.a. skal redusere drivstofforbruket og energiforbruket pr. medarbeider i framtiden.

SE ISO 14001-SERTIFIKATET VÅRT

ACHILLES-SERTIFISERT

N.C. Nielsen A/S ønsker å være den foretrukne leverandøren i gaffeltruckbransjen. På bakgrunn av dette er N.C. Nielsen A/S fullt kvalifisert av Achilles med leverandørnummer 251460.

Achilles Services er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem under Achilles, som kan brukes av innkjøpere til å hente inn og håndtere leverandørinformasjon og risikoer i forbindelse med innkjøp. Som Achilles-kvalifisert leverandør er N.C. Nielsen A/S blitt kvalitetskontrollert med hensyn til blant annet kvalitet, helse, sikkerhet og miljø samt økonomiske nøkkeltall, noe som sikrer at potensielle og eksisterende kunder raskt og enkelt kan få adgang til opplysninger som er relevante forut for en beslutningsprosess.

Finn oss i leverandørdatabasen i følgende kategorier:

10.3.1 Heavy machinery equipment services
10.3.2 Light machinery equipment services
14.1.4 Specialist vehicles
14.1.5 Tankers, bodies and trailers
15.1.7 Tyre services
15.2.1 Storage and warehousing services

SE ACHILLES-SERTIFIKATET VÅRT

TransQ

TransQ er et sertifikat for leverandører av transportenheter i Skandinavia. N.C. Nielsen er sertifisert med TransQ-ID 207312.

SE TRANSQ- SERTIFIKATET VÅRT

Vil du vite mer?

Hvis du har flere spørsmål om N.C. Nielsens sertifiseringer, er det bare å kontakte Holger, som er vår ekspert på området.