Vår neste auksjon starter tirsdag 25. juni og avslutter torsdag 27. juni 2024 - Gå til auksjon

Lukk
Hos N.C. Nielsen AS arbeider vi løpende med å forbedre oss og leve opp til de ulike kravene til arbeidsprosesser og kvalitetssikring i bransjene våre. Derfor er vi også stolte av å kunne vise fram sertifiseringene vi lever opp til.

ISO 14001


N.C. Nielsen ønsker å ta ansvar for miljøet og redusere en eventuell miljøbelastning mest mulig.
Det er bakgrunnen for at vi i 2003 ble sertifisert etter miljøledelsesstandard ISO 14001, som er verdens mest utbredte på området.

Underveis i sertifiseringsprosessen ble vårt energiforbruk, avfallshåndtering og bl.a. bruken av kjemikalier nøye kartlagt. Som en følge av dette, har vi i tråd med ISO 14001, satt opp en rekke miljømål som skal redusere vårt brennstoff og vårt energiforbruk pr. medarbeider i fremtiden.

SE VÅRT ISO 14001 SERTIFIKAT

 

ACHILLES-SERTIFISERT

N.C. Nielsen A/S ønsker å være den foretrukne leverandøren i gaffeltruckbransjen. På bakgrunn av dette er N.C. Nielsen A/S fullt kvalifisert av Achilles med leverandørnummer 251460 & 53953.

Achilles Services er en leverandørdatabase og et kvalifikasjonssystem under Achilles, som kan brukes av innkjøpere til å hente inn og håndtere leverandørinformasjon og risikoer i forbindelse med innkjøp. Som Achilles-kvalifisert leverandør er N.C. Nielsen A/S blitt kvalitetskontrollert med hensyn til blant annet kvalitet, helse, sikkerhet og miljø samt økonomiske nøkkeltall, noe som sikrer at potensielle og eksisterende kunder raskt og enkelt kan få adgang til opplysninger som er relevante forut for en beslutningsprosess.

Finn oss i leverandørdatabasen i følgende kategorier:

4.24.2 Trailers and associated equipment
4.24.7 Specialist vehicles
4.38.12 Cranes (mobile) and mechanical handling plant/equipment
4.38.14 Lifting and handling equipment
4.38.19 Forklift trucks, works trucks, railway-station platforms tractors
4.38.98 Other material and product handling equipment
12.6.1 Heavy machinery equipment services
12.6.2 Light machinery equipment services
18.6.2 Forklift and telehandler services

SE VÅRT ACHILLES SERVICES SERTIFIKATET

1.8.6.0 Specialist Vehicles, Tankers, Bodies & Trailers
1.9.13.0 Cranes (Mobile) & Mechanical Handling Plant/Equipment
1.9.99.0 Other Material & Product Handling

SE VÅRT ACHILLES SERTIFIKATET

Vil du vite mer?

Hvis du har flere spørsmål om N.C. Nielsens sertifiseringer, er det bare å kontakte Holger, som er vår ekspert på området.