Lukk
Fokus på sikkerhet, helse og trivsel

ARBEIDSMILJØPOLICY

N.C. Nielsen ønsker å framstå som en virksomhet som arbeider målrettet og åpent til fordel for arbeidsforholdene på alle relevante områder. Medarbeiderne våre er en viktig ressurs, og vi ønsker at de trives best mulig. Vi har en arbeidsmiljøorganisasjon som skal ta vare på medarbeidernes sikkerhet, helse og trivsel. Organisasjonen sørger for å forebygge av arbeidsulykker, arbeidsskader og yrkessykdommer.

MÅLSETNING

  • Alle ansatte kan utføre arbeidet sitt på en sikkerhets- og helsemessig forsvarlig måte.
  • Vi skal forebygge at arbeidsmiljøet skaper slitasje, arbeidsulykker og fravær.
  • Vi skal sikre sunne arbeidsplasser med fokus på nærvær, trivsel og utvikling.
  • Virksomhetens arbeidsmiljøtiltak skal gå ut over det lovgivningen krever, og samtidig forbedres fortløpende.
  • Vi skal ta hensyn til arbeidsmiljøet når vi endrer hvordan arbeidet tilrettelegges.
  • Arbeidsmiljøpolicyen skal underbygges av delpolicyer på relevante områder.

Vil du vide mere?