Lukk
N.C. Nielsen AS ønsker å framstå som en virksomhet som arbeider målrettet og åpent til fordel for både miljøet og arbeidsforholdene på alle relevante områder. Disse hensynene skal være en naturlig del av arbeidsgangen og skal inngå i virksomhetens beslutningsprosesser.

Virksomhetens miljøledelsessystem er et redskap for å sikre en stadig utvikling av virksomheten, hvor hensikten er å gjøre miljøpåvirkningene mindre på en økonomisk forsvarlig måte. Ved hjelp av miljøledelsessystemet kommer vi til å øke fokuset på energiforbruket gjennom energiregistreringer og analyser.

I tillegg vil vi overholde eksisterende lovgivning innenfor miljø og arbeidsmiljø samt forplikte oss til å beskytte miljøet og forebygge forurensning fra virksomheten vår.

Vi vil på samme måte bruke miljøledelsessystemet som utgangspunkt og plattform for løpende forbedringer i arbeidet med miljøforholdene i virksomheten.

Vil du vide mere?