Lukk
Skal virksomheten din eie, leie eller lease nytt kjørende materiell? Du kan velge blant alle mulighetene hos N.C. Nielsen. Vi tilbyr bl.a. forskjellige attraktive former for finansiering via leasing som gjør bunnlinja overskuelig og er med på å sikre større økonomisk fleksibilitet for virksomheten. Ta kontakt med oss og hør mer om muligheter og konsekvenser ved finansiell leasing, operasjonell leasing eller leie. Sammen finner vi den optimale finansieringsmodellen for ditt neste kjøp.

FINANSIELL LEASING

Velg f.eks. finansiell leasing av nye maskiner med eller uten utbetaling. En av de overordnede fordelene med leasing er at virksomheten løpende kan avskrive alle utgifter og ikke begrenses av de skattemessige reglene for avskrivning.
Løpetiden for en avtale om finansiell leasing bestemmes i tett dialog med virksomheten din og omfatter bl.a. en vurdering av maskinenes driftssikkerhet med tanke på forventet antall driftstimer.  En avtaleperiode er vanligvis på 5–8 år.
Finansiell leasing innebærer at du forplikter deg til å kjøpe maskinene når avtaleperioden utløper, eller at du i stedet anviser en annen kjøper. Kjøpsprisen stemmer overens med maskinenes såkalte skrapverdi, som bestemmes allerede når avtalen inngås.

OPERASJONELL LEASING

De fleste virksomheter velger operasjonell leasing som den mest attraktive finansieringsformen når de skal anskaffe nye maskiner. Operasjonell leasing betyr at vi beholder eierskapet, og at virksomheten kun overtar bruksretten til maskinene.

Operasjonell leasing skiller seg fra finansiell leasing på to avgjørende områder:

  • Virksomheten slipper å belaste likviditeten og virksomhetens balanse i forbindelse med anskaffelsen (ingen utbetaling).
  • Virksomheten har verken rett eller plikt til å kjøpe tilbake maskinene etter at avtalen er utløpt.

 

LEIE

Med en samlet leieavtale hos N.C. Nielsen får virksomheten fullstendig oversikt over de månedlige driftsutgiftene til trucker og andre maskiner.

Leie tilsvarer grunnleggende operasjonell leasing kombinert med en service- og vedlikeholdsavtale som gjelder så lenge avtalen varer. Utgiftene til leasing og service/vedlikehold omregnes til et fast månedlig beløp som omfatter alt unntatt slitedeler som dekk og gafler.

Truckkostandene kan dermed legges inn i budsjettet som en fast post uten overraskelser eller fare for store ekstraregninger.

Kontakt salgsavdelingen her.

LURER DU PÅ HVORDAN DU SKAL FINANSIERE DET NESTE KJØPET DITT?

Vi er klare til å finne fram til den helt riktige finansieringen av de nye maskinene dine.

Vår salgsdirektør Allan kan hjelpe deg med hvilke muligheter vi tilbyr.