Lukk
Alle Nå tester hollandske Terberg den nye hydrogen-drevne terminaltraktor YT203-H2 på en havneterminal i Rotterdam. Hos N.C. Nielsen, som importerer Terberg terminaltraktorer i skandinavia, følger man spent med på testen, det skal gi verdifulle data til den endelige versionen av denne motortypen.

Bak testforløpet ligger mer enn to års utviklingsarbeid, hvor Terberg og teknologivirksomheten zepp.solutions har funnet formlen på en hydrogen-motor til den eksisterende YT-terminaltraktoren. Den nye hydrogen-motoren underbygger Terbergs innovative tilgang til teknologi, hvor kundene fleksibelt kan velge mellom de eldrevne eller de dieseldrevne maskinene – og sikkert snart også de hydrogendrevne.

 

 

Hydrogen-motoren fra Terberg er utviklet på bakgrunn av en bæredyktig tankegang. Et stigende antall kunder efterspør bærekraftige teknologien med null emission og støysvake kjøreegenskaper. Testen av Terberg-maskinen vil høyst sannsynligt sette to streker under hydrogen-motorens miljøvenlige og CO2-nøytrale egenskaper uten å gå på kompromis med yteevnen.

Terberg YT203-H2 er et slags kjørende kraftverk, som omdanner kjemisk energi fra hydrogen under trykk til elektrisk strøm, som driver motoren. Terminaltraktoren er utstyret med fire 150 liter (350 bar) tanker med i alt 600 liter hydrogen (inneholder 14,4 kg brint), som er rikelig med energi til å holde motoren operasjonell i løpet av en lang arbeidsdag.

Terminaltraktoren i de tøffeste testmiljøene er utviklet på basis av den nye og eldrevne Terberg YT203 terminaltraktor. Denne utmerker seg ved å være driftssikker med få bevegelige maskindeler, og vedligeholdelsesutgiftene er lavere enn en tilsvarende dieselutgave. På hydrogen-motoren vil tanking av hydrogen være like hurtig som å tanke diesel eller bensin.

– Vi ser frem til å motta testresultatene fra Terberg. Hydrogen-motorerne skal naturligvis testes under mange forskellige forhold, før den kan sendes ut på markedet. Imidlertid er jeg da overbevist om, at det kommer en Terberg terminaltraktor med hydrogen-motorer her til lands i overskuelig fremtid. Vi følger utviklingen nøye og gleder oss til å presentere den ferdigutviklede versionen for våre kunder, uttaler Salgssjef Geirmund Rundhaug fra N.C. Nielsen.

VIL DU VITE MER?