Lukk
N.C. Nielsen kan nå levere Terberg-terminaltraktorer med de nyeste og mest miljøvennlige motorene på markedet. Den nye generasjonen dieselmotorer lever opp til EUs strenge utslippskrav som trådte i kraft ved inngangen av 2019. Det mangeårige utviklingen med å dempe utslippet av skadelige partikler fra dieselmotorer fortsetter dermed med uforminsket kraft.

Alle motorer som sitter i terminaltraktorer (og andre selvkjørende enheter), skal følge noen spesifikke EU-utslippskrav på området. De nye kravene betegnes som "Stage V"-krav og gjelder de såkalte "Non-Road"-kjøretøyene som er i samme kategori, som f.eks. traktorer og andre landbrukskjøretøy, mens lastebiler som kjører på offentlig vei, skal følge andre fastsatte EU-krav.

De nye EU-utslippskravene fører til at utslippet av dieselpartikler senkes enda mer. Nå skal det ikke bare fokuseres på selve partikkelmassen, men også på antallet partikler, slik at de ultrafine partiklene i eksosen også skal fjernes, og ikke bare de større partiklene. Dette stiller store teknologiske krav til moderne dieselmotorer:

– De nye Terberg-dieselmotorene er et resultat av mange års utviklingsarbeid fra ingeniørene, hvor motorene har blitt gradvis forbedret. Samtidig blir miljøteknologien mer og mer kompleks, ettersom f.eks. væsken AdBlue krever et spesielt innsprøytingssystem og SCR-katalysatoren også fører til nye komponenter i motorene, forteller produktsjef Claus Lilleholt fra N.C. Nielsen A/S.

Redusering av de skadelige partiklene fra dieselmotorene er en ubetinget fordel for både mennesker og miljø. Hos N.C. Nielsen ser vi et positivt sammenfall av interessene for motorprodusenter, lovgivningen, virksomhetene og brukernes ønsker om en grønnere og mer miljøvennlig teknologi:

– Vi ønsker utviklingen velkommen. Vi vil gjerne bevege oss i en mer bærekraftig retning. Derfor er det positivt at EU fastsetter disse strenge utslippskravene. Det brer seg som ringer i vannet, og i USA arbeider man f.eks. med nesten identiske standarder. Vi skal gjøre det vi kan for å skape mer miljøvennlige og energiriktige løsninger, avslutter produktsjef Claus Lilleholt fra N.C. Nielsen A/S.

 

VIL DU VITE MER?

Kontakt produktsjef Claus Lilleholt for mer informasjon om innholdet i denne pressemeldingen.