Vår neste auksjon starter tirsdag 25. juni og avslutter torsdag 27. juni 2024 - Gå til auksjon

Lukk
Case I fjor anløp det første skipet Kalundborg Ny Vesthavn. Etter noen måneder med intense forberedelser kunne APM Terminals innvie den nye containerterminalen, og samtidig stod N.C. Nielsen klar med en flåte av Konecranes reachstackers, en Terberg terminaltraktor, en Linde gaffeltruck og ekstrautstyr for å håndtere de mange containerne på åpningsdagen.

– Vi håper den nye APM-terminalen vil kunne håndtere en stor del av den sjællandske containertrafikken og få en avgjørende rolle i leverandørkjeden i fremtiden. Kalundborg ligger geografisk godt plassert ved skipenes primære seilingsruter, og vi forventer derfor å kunne yte en god service til nåværende og fremtidige kunder, sier operasjonssjef Per Bøch Andersen fra APM Terminals.

Hver uke skal APM Terminals håndtere containere på terminalen. Det krever tett samspill mellom skip, havnekraner, Heavy handling-maskiner og lastebilene som leverer og henter containere. Med en bred kaigate, flere "hovedveier" og nøye merkede oppbevaringssoner med bl.a. strømforsyning for kjølecontainere, er terminalen et logistisk kunststykke.

– Terminalen er dimensjonert for optimal drift. Det samme er maskiner og utstyr fra N.C. Nielsen. Vi har hatt en positiv dialog, funnet en fleksibel løsning og levert en sterk maskinpark på ultrakort tid. Vi er avhengige av de tre Konecranes reachstackere, som spesielt settes på prøve når et containerskip legger til kai, og det også er fullt av lastebiler på stedet, sier Martin Bro Andersen og Nikolaj Klokholm, som er Operation Supervisor ved APM Terminals.

 

Sjonglerer med containere

De tre Konecranes reachstackere er i drift fra morgen til kveld. De kraftige lavutslippsmotorene kjører med redusert drivstofforbruk og overholder miljøforskrifter og standarder. De løfter, roterer og plasserer alle typer containere når de skal losses eller lastes på lastebiler, stables eller plasseres i en lagringssone.

Oppgaven for Terberg terminaltraktoren er å transportere containere fra havnekaia og videre opp til terminalen, der Konecranes reachstackerne tar over. Det gir den mest kostnadseffektive driften. Samtidig er Linde 5 tonns truck i sving med å flytte mindre containere, palletanker og annet gods. På denne måten har APM Terminals en tilpasset maskinpark som sikrer smidig containerdrift. 

– Samarbeidet med APM Terminals er en stor fornøyelse. Vi hadde en skarp deadline, da containerterminalen skulle åpne. Derfor ble det arbeidet under høyt trykk for å sikre levering av de splitter nye Konecranes, klargjøre de brukte maskinene og få alt på plass på terminalen til åpningsdagen. Vi er glade for at det lyktes, og ser frem til å betjene maskinparken i fremtiden, sier salgssjef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.

 

Vil du vite mer?