Lukk
Case N.C. Nielsen har levert en nyere brukt Konecranes SMV 4535 reachstacker til Hirtshals Stevedore i Danmark, som har bygget opp en større maskinflåte for service av havnens redere, shippingvirksomheter og andre virksomheter. Kjempemaskinen med en løftekapasitet på 45 tonn er i døgnberedskap og skal fleksibelt flytte skipsgods i den tyngre delen av skalaen.

Det rette løfteutstyret er alfa og omega hos Hirtshals Stevedore, som siden starten i 2008 har mottatt tre terminaltraktorer, 19 Linde gaffeltrucker og nå en Konecranes SMV 4535 reachstacker fra N.C. Nielsen. Flåten betjenes av et team på 16 ansatte som jobber skift for å drifte havnen med kontainertransport, kjøring til egne kjøle- og frysehus og ikke minst løfteoppgaver som innebærer svært tungt skipsgods.

 

Tungt gods

Hirtshals Havn har blitt et godsknutepunkt for hele den nordjyske delen av Danmark, og havnen er for det meste besøk fra skip fra Norge Island og Færøyene. Skipene frakter maskindeler, konteinere, vindmølledeler, trailere, transformatorstasjoner og mye, mye mer. Strømmen av gods er stigende, og tendensen er klar: Godset blir tyngre og tyngre, noe som stiller krav til både løfteutstyr, sikkerhet og håndtering:

– Vi trenger kraftigere maskiner, og da maskiner som skal klare å løfte 35-40 tonn eller mer. Vi bruker i tillegg forskjellig spesialutstyr, som løfteutstyr, kjeder og stopper som raskt skal kunne monteres på maskinen for hasteoppgaver. Det er avgjørende for bedriften at vi kan omstille oss og få håndtert løfteoppgavene mens skipene er i havnen forteller Uffe Nielsen fra Hirtshals Stevedore.
 

Klargjort Konecranes

Uffe Nielsen fra Hirtshals Stevedore sonderer løpende markedet for løfteutstyr, og hadde en stund hatt et øye på en Konecranes reachstacker med et par tusen kjøretimer på hekken. Den fant han hos H.C. Nielsen i Balling, som tillegg til fabrikknye maskiner også tilbyr et stort utvalg av nyere og klargjort materiell:

– Jeg kjenner godt til N.C. Nielsen i forbindelse med våre terminaltraktorer og gaffeltruck. Det var derfor helt opplagt for meg å ta en titt i deres retning når jeg overveide å anskaffe en reachstacker. Jeg besøkte de i Balling for å se nærmere på Konecranes-maskinen vi endte opp med. Den leveres blant annet med et kontaineråk, og en spesiell løfteanordning som gjør det mulig å løfte selv svært vanskelig gods forteller Uffe Nielsen fra Hirtshals Stevedore.

Hos N.C. Nielsen ser man at de har strenge krav til reachstackere, terminaltraktorer og andre spesialmaskiner. De har et sterkt fokus på heavy handling-område der de tilbyr rådgivning, og har et utvalg av nye og brukte maskiner samt det rette spesialutstyret til oppgavene:

– Heavy Handling-området har utviklet seg raskt de siste årene. Kundene våre etterspør i større og større grad spesialløsninger på de mange forskjellige transportoppgavene. Terberg terminaltraktorer og Konecranes gaffeltrucker og reachstackerere kommer i mange varianter, og vi kan i tillegg spesialbygge reachstackerer med løftekapasitet opptil 152 tonn. Med et stort utvalg av ekstrautstyr kan vi finne løsninger på selv de vanskeligste oppgavene på havneterminaler, distribusjonssentra og hos industribedrifter uttaler salgssjef Jørgen Peter Lund hos N.C. Nielsen.

VIL DU VITE MER?

Kontakt distriktssjef Geirmund Rundhaug for ytterligere informasjon om innholdet i denne pressemeldingen.