Lukk
Case Helsingborg havn, den svenske conteinerspesialisten, har bestilt fire YT203-EV elektriske terminaltraktorer fra Terberg. Selskapet er både operatør og en stevedoring-bedrift, og driver den nest største conteinerhavnen i Sverige. Lagrings- og omlastingsselskapet har et mål om å skape den mest miljøvennlige havn i Skandinavia med disse nye kjøretøyene.

Helsingborg kommune, eieren av havnen, har bestemt at alt utstyr på havnen skal ha null CO2- og NOx-utslipp innen 2024. Bart Steijaert, CEO, Port of Helsingborg AB: "Strategien vår er å være den mest miljøvennlige havne i Skandinavia innen da." Kjøpet av disse fire elektriske terminaltraktorene fra Terberg er den første investeringen de gjør for å realisere denne målsetningen. Han legger til: "Terberg er en av de første til å levere elektriske traktorer, og utstyret de leverer er svært pålitelig. Vi vet at det virker, og servicen en svært god."

 

Markante innsparinger

De nye YT203-EV-enhetene vil kunne fungere døgnet rundt i minst 10 år. Steijaert forventer at ekstrakostnaden for de elektriske kjøretøyene vil være innspart i løpet av den tiden. "Innsparingen vi får på vedlikehold og diesel gjør at avkastningen på investeringen blir i vår favør".
 

Tilstrekkelig batterikapasitet

De fire identiske traktorene vil bli benyttet på konteinerterminalen, logistikkparken og til transportoppdrag mellom de to. Med tanke på hvor intens driften er, så har Helsingborg havn valgt den største batteripakken på traktorene, på 222 kWh. E-verket Öresunds Kraft AB, som ligger i nærheten, vil garantere leveransen av bærekraftig elektrisitet.
 

Investerings- og konverteringskurs

Helsingborg Havn bestilte de nye Terberg terminaltraktorer fra N.C. Nielsen. De første Terberg YT203-EV er nettopp blitt levert, og personellet på Helsingborg Havn har fått omskolering, fra diesel til elektrisk, og det er kjøpt nye vedlikeholdsavtaler.

I slutten av 2024 vil alle eksisterende diesel Terberg terminaltraktorer blitt erstattet av den nye generasjonen av elektriske Terberg terminaltraktorer.

Les mer om Terberg YT EV

VIL DU VITE MER?