Vår neste auksjon starter tirsdag 25. juni og avslutter torsdag 27. juni 2024 - Gå til auksjon

Lukk
Case Bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og raskere service var kriteriene for Bring Warehousing da de anskaffet tre nye Terberg terminaltraktorer og to Konecranes container trucker fra N.C. Nielsen AS tidligere i år. «Sjåførene fikk selv påvirke utforming av interiøret og det mener vi skaper bedre arbeidsforhold», sier Knut Erik Andersen, produksjonsleder i Bring.

To nye Konecranes Flow drive reachstackers kjører i snitt ni timer hver arbeidsdag ved Brings havneterminal i Oslo. Det merkes både i arbeidsmiljøet og på økonomien at Bring valgte hydrostatiske maskiner, fremfor mekaniske.

– Med de nye maskinene bruker vi cirka 11-12 liter diesel i timen, mot tidligere 20-25 liter. De elektriske pumpene merkes også i arbeidsmiljøet. Maskinene jobber på et lavere turtall, med bare 1500 omdreininger, og det gir en betydelig støyreduksjon både inne i hyttene og rundt maskinene, forklarer Knut Erik Andersen. Produksjonslederen er godt fornøyd med valget av truckene, men forteller at de krevde litt ekstra av sjåførene i starten.

– Jeg har gutter som har vært ansatt her i over 20 år, og som alle andre sjåfører utvikler de en kjørestil etter maskinen de opererer. De nye maskinene krevde omstilling, men etter noen måneders bruk er tilbakemeldingene at de trives godt med truckene og at de jobber mere effektivt.

 

Valg av interiøret

Bring har også anskaffet tre nye terminaltrekkere, Terberg RT 223, i år. Valget av maskinene er basert på at de er smidige og kjappe ombord på roro-skipene Bring betjener. Funksjonalitet ved interiøret i hyttene på både Konecranes og Terberg er utslagsgivende for effektiviteten.

– Operatørene har selv vært med på å påvirke valg av interiør. Før maskinene ferdigstilles har vi mulighet til å sende våre sjåfører ned til fabrikken, der de får være med å velge blant annet stoler og plassering av brytere. Når maskinene er ferdigstilt, utføres en sluttbesiktigelse. Tilpasning av maskiner til sjåførene gir mindre belastningsskader og bedre arbeidsmiljø, mener Andersen.

N. C. Nielsen åpner for å reise til fabrikken og besiktige og gjennomgå maskinene når de er ferdig, etter en tett dialog og prosess i forkant av leveringene.

– Vi er veldig fornøyde med å bli valgt som leverandør til Bring, men «slipper» ikke kunden når maskinene går ut av fabrikk. Service, vedlikehold og god oppfølging er en viktig suksessfaktor for full utnyttelse av trucker og trekkere, sier Geirmund Rundhaug, salgssjef i N. C. Nielsen Norge.
 

Valgte Terberg igjen

Brings terminaltraktorer og trucker er over gjennomsnittet mye i drift, med to daglige skift som betjener maskinene. De har et sted mellom 100 og 150 håndteringer hver eneste dag.

– Maskinene våre er i konstant arbeid, og når de har kjørt rundt 8000 timer begynner slitasjen å merkes. For å holde maskinene i arbeid så mye som mulig, får vi løpende oppfølging av N. C. Nielsen for serviceintervaller. De er raskt på dersom det er behov for utskifting av deler eller andre reparasjoner.

Vi har holdt oss til samme maskinmerke i 15 år (Konecranes) og vi gikk nå tilbake til Terberg som vi har hatt tidligere. De nye vi har anskaffet i 2022 har så langt levert veldig bra for både arbeidsmiljø og effektivitet, avslutter Knut Erik Andersen. Produksjonslederen har jobbet på Oslo Havn siden 1993, og i Bring Warehousing i 13 år.

Vil du vite mer?