Vår neste auksjon starter tirsdag 23. april og avslutter torsdag 25. april 2024 - Gå til auksjon

Lukk
Pressemelding N.C. Nielsen opplever en økende etterspørsel etter maskinløsninger til de virkelig tunge løftene. I løpet av de siste tre årene har N.C. Nielsen utviklet, produsert og solgt mer enn 65 Heavy handling reachstackere med en løftekapasitet fra 85 til 180 tonn. Alt tyder på at etterspørselen etter de kraftige løftemaskinene vil fortsette med uforminsket styrke.

– Vi forventer at etterspørselen vil stige i takt med at varene bare blir tyngre og tyngre. Samtidig har det vært et økende fokus på grønn energi, og grønn teknologi, som blant annet har resultert i større og større vindmøller. Det har skapt et stigende behov for intern transport av tungt gods, forteller salgssjef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.

 

Heavy handling-maskinene er etterspurt i hele verden. N.C. Nielsen har levert maskinløsninger til kunder i Kina, Vietnam, USA og i mange europeiske land. Maskinen blir spesielt utviklet for å kunne håndtere tunggods i bedriftene, noe som kan være transport av vindmølletårn, naceller, betongkonstruksjoner, maskindeler som veier flere tonn eller lignende.

 

Økende kundekrav

Kravene fra kundene har økt de siste årene. Det handler om økonomiske aspekter som driftssikkerhet, kort tilbakebetalingstid og lave vedlikeholdskostnader. Grønn teknologi, bærekraft og energiriktig kjøring er også et fokus hos kundene, og det samme er aktiv sikkerhet og at service er tilgjengelig hele døgnet. Og sist, men ikke minst skal maskinfører ha en god oversikt, ikke ha et for høyt støynivå i arbeidsmiljøet og ha tilgang på ekstrautstyr og ergonomiske detaljer som kan være til hjelp i en travel hverdag.

 

– Fleksibilitet har blitt et nøkkelord for våre kunder. Heavy handling-maskinene må nå kunne utføre flere og flere forskjellige oppgaver. Derfor leverer vi et økende antall maskiner med ekstrautstyr som f.eks. kroker, containeråk, teleskopgafler eller jib som gjør at de kan håndtere mange forskjellige løfteoppgaver uttaler salgssjef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.

 

Alle kompetanser på huset

For å kunne imøtekomme den globale etterspørselen har N.C. Nielsen økt kapasiteten på Heavy Handling-området. Som «full-line»-leverandør har N.C. Nielsen bygget opp en spesialavdeling med alle nødvendige kompetanser innen rådgivning, prosjektledelse og maskinkonstruksjon. Et nytt produksjonsbygg i Balling, Danmark, rommer alle de tekniske fasiliteten som er nødvendige i forbindelse med konstruksjonen av maskinene.

– Der foregår det et spennende arbeid i forbindelse med utviklingen av hver enkelt maskin, siden alle Heavy Handling-løsninger utvikles i et tett samarbeid med kunden . Ved å invitere kunden inn i prosessen, og til vår avanserte produksjonsavdeling, får de et reelt innblikk i at alt er mulig med vårt innovative utviklingsarbeid uttaler salgssjef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.

Vil du vite mer?