Vår neste auksjon starter tirsdag 25. juni og avslutter torsdag 27. juni 2024 - Gå til auksjon

Lukk
Case Havneoperatøren Copenhagen Malmö Port AB (CMP) har valgt N.C. Nielsen som fast samarbeidspartner til verkstedsfunksjonen sin. Tre–fire servicemontører fra N.C. Nielsen har fast base på CMP-området i Københavns nordhavn, hvor de betraktes som "egne medarbeidere" med tilhørende fasiliteter som innendørs verksted, reservedelslager, kontor og kantineordning.

N.C. Nielsen og CMP kjenner hverandre godt fra mange års samarbeid, og med denne bakgrunnen var det naturlig å utvide forretningsmodellen til å omfatte den samlede verkstedsfunksjonen i tillegg:

– Verkstedet er en viktig funksjon som skal fungere optimalt i terminalens åpningstid. Året rundt.
Vi har bruk for direkte tilgang, stor kompetanse og sterk beredskap. Den travle containerterminalen vår stiller ekstreme krav til det kjørende materiellet. Flåten av portaltrucker, reachstackere og gaffeltrucker må derfor alltid være fullt funksjonsdyktige, forteller Purchasing Manager Teis Lind fra CMP.

 

Full servicepakke – og fleksibilitet

N.C. Nielsens servicemontører utfører all servicen på stedet, både når det gjelder planlagt vedlikehold og småreparasjoner. Ved de høye verkstedbygningene er det etablert en kommandosentral hvor en servicemontør fra N.C. Nielsen har ansvaret for dagens oppgaver, og det avholdes løpende statusmøter for å koordinere innsatsen.

– Ved å sette ut verkstedsfunksjonen kan vi konsentrere oss om kjerneområdet vårt, nemlig å levere optimal servicekvalitet til kundene. Vi har valgt å bryte ned noen interne "siloer" for å komme fram til fleksible partnerskap – både for verkstedsfunksjonen og flere andre forretningsområder. Et tett samarbeid handler i høy grad om at vi får en felles forståelse av sluttmålet om økt service for kundene, understreker Purchasing Manager Teis Lind fra CMP
 

Service uten grenser

For N.C. Nielsen er CMP-samarbeidet et godt eksempel på konseptet "Service uten grenser" hvor kundene hos N.C. Nielsen får tilpasset servicen nøyaktig til det aktuelle behovet – her i form av en samlet tjenesteutsetting:

– Nå er det på tide å gå dypere inn i virksomhetenes verdikjeder og operere med sterkt kundetilpassede serviceløsninger. Vi vil strekke oss langt for å yte markedets beste service.
Flere og flere kunder og samarbeidspartnere ønsket et tett og fleksibelt samarbeid hvor de kjøper kompetanse fra oss i mindre mengder. Teknisk service stiller store krav til oppdatert kompetanse om de mange maskinmerkene våre – og her kan vi tilby høyt spesialiserte teknikere til oppgavene, forteller servicesjef Ole H. Pirchert fra N.C. Nielsen.

VIL DU VITE MER?