Lukk
Case N.C. Nielsen har bidratt til den grønne omstillingen hos HOFOR Amagerværket. Det er prosjektert, utviklet og levert en samlet heavy handling-løsning for å håndtere seks store grabber som sitter på ti gigantiske pelikan-kraner på havnefronten. Grabbene brukes til å tømme tonnevis med treflis fra de mange bulkskipene som legger til kai ved Amagerværket.

På havnefronten opererer to hydrauliske pelikan-kraner som har det travelt med å losse flis fra skipene. Hvert år anløper det omkring 350 skip med sin last med sertifisert treflis som stammer fra Danmark og resten av verden. Treflisen løftes over på transportbånd, og den kjøres til lukkede lagerhaller for sjekk av urenheter, før den havner i en 70 meter høy kjelebygning, hvor forbrenningen foregår.

 

Intakt forsyningskjede

Havnekraner og grabber er et vitalt ledd i forsyningskjeden. For hver av kranene bytter man mellom en grabb på 15 m3, en grabb på 21 m3 og en clamp-shield-grabb, som brukes til å fjerne de siste restene av treflis i bunnen av skipet. Havnekranene manøvrerer raskt, effektivt og med stor presisjon og kobler av grabbene automatisk, slik at de står igjen på havnearealet.

Den intense utviklingsprosessen resulterte i en spesialutviklet heavy handling-løsning i samarbeid mellom HOFOR og N.C. Nielsen. Etter møter, besøk av prosjektgruppe hos N.C. Nielsen og detaljerte tekniske beregninger ble koden knekt: En Terberg RT223 med svanehals, fire Seacom roll-trailere og to spesialkonstruerte transportplattformer skal ta seg av den daglige håndteringen av de flere tonn tunge grabbene.

– Vi har vært overalt for å løse denne spesielle problemstillingen. Vi kom fram til at vi måtte konstruere transportplattformene ut fra formatet, funksjonen og vekten til de store grabbene, både når de er foldet ut og inn. Det førte til to kraftige transportplattformer, som sammen med roll-trailere, svanehals og terminaltraktor utgjør en komplett heavy handling-løsning, forteller Key account manager Søren Kristensen fra N.C. Nielsen.
 

Heavy handling i den danske hovedstaden

Plattformenes solide stålkonstruksjoner måtte bygges i fire deler av hensyn til veitransporten ut til verket, hvor de ble boltet sammen på stedet. Samtidig har N.C. Nielsen i samarbeid med HOFOR også konstruert en «urtepotte» til transport av polyppgrabbene i lukket tilstand, hvis de skulle gå i stykker – fra havnekaia til det nyoppførte grabbverkstedet.

Løsningen for intern transport er også et resultat av sunn fornuft, velutprøvd teknologi og solid transportutstyr som tåler det harde slitet på havna. Den firehjulstrukne Terberg RT223-terminaltraktoren har en svingskivekapasitet på 35 000 kg, slik at det er kraftoverskudd til å manøvrere med transportplattformer og trailere når grabbene skal flyttes sikkert, effektivt og raskt til rett sted på plassen.

For HOFOR Amagerværket har det vært helt avgjørende med en enkel transportløsning som passer inn i kraftselskapets grønne filosofi:

– Vi er i gang med en omfattende transformasjonsprosess med fokus på grønn omstilling. For oss er det en stor forandring å gå fra et kullanlegg til et biomasseanlegg som kan forsyne flere hundre tusen forbrukere med grønn energi. Vi er glade for løsningen fra N.C. Nielsen, som passer perfekt til den grønne profilen vår og behovet for enkel, sikker og effektiv transport av krangrabbene, uttaler seksjonsleder Rene Christiansen fra HOFOR Amagerværket.

Vil du vite mer?