Lukk
Alle Tidligere i år har Gothenburg RoRo Terminal mottatt ytterligere to nye Konecranes Reachstackere SMV 4638 TC5, som erstatter to eldre maskiner fra 2013. I tillegg har de mottatt en ekstra elektrisk gaffeltruck, Konecranes SMV E-VER 16-1200C.

Gothenburg RoRo Terminal er Skandinavias største RoRo- og jernbaneterminal, og en viktig del av den svenske import- og eksportkjeden. Terminalen håndterer opptil seks millioner tonn med gods, eller 320 000 enheter hvert år. Alt fra rullende gods, trailere, biler, containere, stål, papir, treverk, spesialvarer og jernbanevogner. Fartøy fra destinasjoner som Gent, Immingham, Zeebrugge og Brevik kommer til havnen regelmessig. Gothenburg RoRo Terminal har siden 2022 også vært driftsoperatør for Kombiterminalen. 

” På grunn av dette er det mange nye muligheter som kan realiseres - ikke minst når kombiterminalens kobling til den intraeuropeiske roro-transporten til havs blir tydeligere sier Nina Jedevin Johnson, Change Manager på Gothenburg RoRo Terminal ”

” Vi kan koble den omfattende jernbanetrafikken fra Norrland til terminalen med den kommende miljøvennlige sjøfartskorridoren via Gent, for videre jernbanetransport til Tyrkia. Nå kan vi transportere bærekraftig til og fra kontinentet og England, via jernbane, terminaler og sjø. Bærekraft er svært viktig for oss, og målet er å redusere karbondioksidutslippet med hele 70 % før 2030. Derfor tar vi nå neste trinn i prosessen med å bli klimanøytral og spesialister på bærekraft. Satsningen gjelder alle ledd og nivå” avslutter Nina Jedevin Jonsson.

 

” Satsningen innebærer blant annet et mer omfattende samarbeid med produsentene av de maskinene vi trenger, slik at de kan utvikle optimale kjøretøy og pilotprosjekter sammen med våre partnere - og N.C. Nielsen er godt eksempel på dette sier Göran Dittmer, Bridge Manager Workshop på Gothenburg RoRo Terminal. - N.C. Nielsen har samarbeidet med oss i mange år, og har alltid vært i forkant når det gjelder den tekniske utviklingen, og ikke minst tilpasning av maskinene i henhold til kundens behov ”

” Våre nye Konecranes reachstackere er utstyrt med Flow Drive, noe som gjør at de bruker ca. 30% mindre drivstoff. I tillegg til at dette er bra for miljøet, øker det også brukstiden mellom drivstoffpåfylling, som igjen gir et høyere produktivitetsnivå. - Og karbondioksidavtrykket til vår nye elektriske truck fra Konecranes vil i løpet av 21 dagers drift tilsvare det en vanlig dieseltruck slipper ut i løpet av en vanlig dag i produksjon. Utviklingen pågår hele tiden, noe som er nødvendig hvis vi skal oppnå målene våre til 2030. - Vi sitter også en prosjektgruppe der vi sammen ser på mulighetene til å benytte oss av hydrogen som drivstoff. Det hadde vi ikke kunne gjort uten en partner som N.C. Nielsen” avslutter Göran Dittmer.

Vil du vite mer?